The 61st Bangkok Gems & Jewelry Fair 2018

บ้านช่างทอง กรุ๊ป ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) ได้จัดนิทรรศการ ‘จากท้องถิ่นสู่เมือง เลื่องชื่ออัตลักษณ์’ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับใยส่วนภูมิภาค ในงานแสดงสินค้า Bangkok Gems & Jewelry Fair 61st Edition ที่ Challenger Hall 1-3, IMPACT เมืองทองธานี

โดยทาง บ้านช่างทอง กรุ๊ป ได้พัฒนารูปแบบเครื่องประดับทองเพชรบุรีให้มีความสวยงามร่วมสมัย
สามารถรับชมเครื่องประดับทองคำ ณ บริเวณหน้าทางเข้าหลักอาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 2

วันเจรจาธุรกิจ
21 – 23 กุมพาพันธ์ 2561 เวลา 10:00 – 18:00
วันขายปลีก
24 – 25 กุมพาพันธ์ 2561 เวลา 10:00 – 17:00

ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
http://www.bkkgems.com/
https://www.goldgega.com/fashion-lifestyle/BGJF_2017/