Brand

เรื่องราวเอกลักษณ์งานทองคำดีไซน์ที่สง่างาม ด้วยมนต์เสน่ห์ของงานฝีมือช่างทองไทย จาก Goldlery ( โกลด์เดอรี่ ) แบรนด์สินค้าเครื่องประดับทองคำพรีเมี่ยม ความบริสุทธิ์ 99.99% สินค้าในเครือบ้านช่างทองกรุ๊ป เริ่มต้นขึ้นในปี 2009 ด้วยแนวความคิดการต่อยอดภูมิปัญญาและวิถีงานสกุลช่างทองไทยในอดีต นำมาปรับรูปแบบเทคนิคและเพิ่มลูกเล่นด้วย ดีไซน์ที่แปลกใหม่ 

Goldlery จึงเป็นเครื่องประดับทองคำที่มีสไตล์ที่เข้ากับยุคสมัยเหมาะกับการสวมใส่ในปัจจุบัน แต่ยังคง ไว้ซึ่งการอนุรักษ์ความรู้งานด้านการช่างทองไว้ได้เป็นอย่างดี ถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจของเราที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ ยกระดับมาตราฐานงานเครื่องทองของไทย ให้ก้าวหน้า และก้าวไกลไปอีกขั้น


Connect Us